Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:
• I grupa – przedszkola;
• II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV;
• III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII;
• IV grupa – szkoły ponadpodstawowe;
• V grupa – osoby dorosłe;

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny:
• eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
• eliminacje gminne, miejskie – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
• eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
• eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;
finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2024 roku.

Prace na finał ogólnopolski przyjmowane są po przejściu eliminacji wojewódzkich.


Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie – regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie

https://zosprp.pl/2023/09/11/ogolnopolski-strazacki-konkurs-plastyczny-7/ . stronie internetowej biblioteki i w wypożyczalni

 

Red and Yellow Illustrative Fire Emergency Poster 3