W ciągu ostatnich 6 miesięcy realizowaliśmy w Bibliotece projekt pt. „ Artystyczne Programowanie”, który został sfinansowany w ramach XV edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” organizowanego przez Fundację BGK.


Projekt miał na celu wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie RP, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji. Podczas zajęć wykorzystane zostały nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływające na umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową. W ramach projektu prowadziliśmy zajęcia z robotyki wykorzystując zakupione z dofinansowania roboty edukacyjne Lego, warsztaty plastyczne podczas których dzieci miały okazję rozwijania swoich umiejętności ale także nauczyły się malowania równymi technikami. Zadbaliśmy o zrównoważony rozwój uczestników zachęcając ich do udziału w zajęciach ruchowych „jogogimnastyki”.


Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców gminy. Przeprowadziliśmy kilka zajęć otwartych w bibliotece, w szkołach podstawowych i przedszkolach a od września planujemy prowadzenie cyklicznych zajęć zarówno w bibliotece jak i w placówkach edukacyjnych.

 

 

.