Doskonałą okazją do uczczenia polskiego romantyzmu w 2022 jest 200. rocznica pierwszego wydania dzieła „Ballady i romanse” autorstwa Adama Mickiewicza, które wyznaczyły początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze.

W ramach Programu Ballady i romanse ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 18 000,00 złotych na realizację zaplanowanych działań. Całkowita wartość projektu to 20 000, 00zł.  

Działania projektowe rozpoczęliśmy już w lutym, ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla uczniów wszystkich szkół gminy Wolin. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 22 zwycięskie  i wyróżnione prace zostały umieszczone w wydanym ściennym kalendarzu literackim, którego egzemplarz otrzymał każdy uczestnik konkursu. Kalendarze są jeszcze dostępne w bibliotece. Wszystkie prace mieszkańcy gminy mogli również oglądać na wystawie umieszczonej w przestrzeni miejskiej oraz szkołach i kolegiacie. Biblioteka wraz z Pocztą Polską  S.A. wydała kartkę bez nominałową poświęcona jubileuszowi 200- lecia wydania „Ballad i romansów”.

5 czerwca w wolińskiej kolegiacie odbył się koncert z okazji 200 – rocznicy wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, zorganizowany przy ogromnym wsparciu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Krzywoustego w Wolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Kołczewie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Z. Kossak- Szczuckiej w Dargobądzu, Publicznej Szkoły Podstawowej Troszynie,  Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Wolinie,  Szkoły św. Ottona  w Wolinie, Przedszkola Miejskiego „Kraina uśmiechu” w Wolinie, wychowanków Ośrodka- Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego z Ostromic. W koncercie wystąpiły również dwie solistki, Pani Paulina Serokos i Pani Paulina Socka. Zależało nam na dostępności koncertu dla osób niedosłyszących, w związku z tym wszystko było tłumaczone na język migowy. Całe wydarzenie zostało zarejestrowane cyfrowo i zostanie wydana płyta po koncertowa, która będzie bezpłatnie dostępna w bibliotece od 30 czerwca. Montaż słowno- muzyczny miał na celu przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów” poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowane tą publikacją. Koncert był podsumowaniem wszystkich działań jakie prowadziliśmy w ramach projektu. Na zakończenie koncertu poczęstowaliśmy uczestników i wykonawców jubileuszowym torem.

Jeszcze raz pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim którzy pomogli nam w zorganizowaniu całego wydarzeni. Uczniom, nauczycielom, rodzicom i dyrektorom, a także solistkom i wolontariuszom oraz pracownikom biblioteki.

.